Καλώς ήρθατε στο νέο μου ιστολόγιο! Είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συναδέλφων άμεσα για εκπαιδευτικά θέματα και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. [τηλ.6973256860 – mail:georgsot@gmail.com]

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

ΕΥΧΕΣ

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019

Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας.


Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

         ΦΕΚ ΑΣΕΠ 45/2019

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Οργανικά κενά - Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό ΕΕΠ-ΕΒΠ.Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Υ.ΠΑΙ.Θ.: Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων.

Καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση 2019-2020.

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας: Προσωρινοί Πίνακες Μορίων Μεταθέσεων για το Σχολ. Έτος 2019-2020


Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Μορίων Μεταθέσεων για το Σχολ. Έτος 2019-2020 – Ενημέρωση για Υποβολή Ενστάσεων [13-12-2019]

Η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων εκπαιδευτικών για μετάθεση για το σχολικό έτος 2019-2020:
  • από περιοχή σε περιοχή,
  • σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΣΥ,
  • για Βελτίωση – οριστική τοποθέτηση Γενικής Αγωγής,
  • για Βελτίωση – οριστική τοποθέτηση Ειδικής Αγωγής
Ø Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν από 13-12-2019 έως και 18-12-2019. Μετά την ημερομηνία αυτή, δε θα πραγματοποιείται καμία αλλαγή στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών.
Ø Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31-01-2020, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα.
Ø Οι τελικοί πίνακες θα διαμορφωθούν μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων.