Καλώς ήρθατε στο νέο μου ιστολόγιο! Είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συναδέλφων άμεσα για εκπαιδευτικά θέματα και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. [τηλ.6973256860 – mail:georgsot@gmail.com]

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

ΥΠΑΙΘ: Στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς δύναται να χορηγηθούν οι εξής άδειες.....

Άδεις που δύναται να χορηγηθούν στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς.

 

Εγκύκλιος  ΥΠΑΙΘ:   Αρ.Πρωτ.: 162789 3/27-11-2020

ΥΠΑΙΘ: Η ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

 

ΦΕΚ 5255 / 28-11-2020

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Γεωργόπουλος Σωτήρης: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 27 Νεομβρίου 2020

ΘΕΜΑΤΑ   ΠΥΣΠΕ  Β΄  ΑΘΗΝΑΣ   27  Νεομβρίου  2020

          Γεωργόπουλος  Σωτήρης

Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας

[τηλ.: 6973256860    Ιστολόγιο: https://georgsot.blogspot.com/ 

mail: georgsot@gmail.com    Facebook: sotiris.b.georgopoulos]

 Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ  ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ   27/11/2020

ΘΕΜΑ 1ο: «Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή/ντριας σε κενούμενη θέση 4/θ και άνω Δημοτικού  Σχολείου της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας».

ΘΕΜΑ 2ο: «Εξέταση ένστασης εκπαιδευτικού επί των τοποθετήσεων Υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες Π.Ε. ».

ΘΕΜΑ 3ο: «Πρόταση τοποθέτησης αναπληρωτών υποδιευθυντών/ντριών σε Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,  έτους 2020-2021».

ΘΕΜΑ 4ο: «Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένου/ης  σε 1/θ Νηπιαγωγείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, έτους 2020-2021».

ΘΕΜΑ 5ο: «Πρόταση ορισμού αναπληρώτριας Διευθύντριας σε λειτουργικά 4/θ και άνω Νηπιαγωγεία Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, προσωρινά για το σχολικό έτος 2020-2021».

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΥΣΠΕ Β΄   ΑΘΗΝΑΣ   27/11/2020

ΘΕΜΑ 1ο: «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας  νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Β΄ Αθήνας ως εκπαιδευτική,  για μισθολογική  εξέλιξη και συνολική  ( εκπαιδευτική + άλλος φορέας )».

ΘΕΜΑ 2ο: «Γνωμοδότηση, ως προς τη συνάφεια, αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου,  για  βαθμολογική ένταξη και  εξέλιξη, εκπαιδευτικού  της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄  Αθήνας».

ΘΕΜΑ 3ο: «Γνωμοδότηση για τη συνάφεια Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας».

ΘΕΜΑ 4ο: «Γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς  της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Β΄ Αθήνας».

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:  ΠΥΣΠΕ   B΄ Αθήνας - 27/11/2020

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

ΥΠΑΙΘ: Εγκύκλιος για την τήρηση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ κατά την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Εγκύκλιος για την τήρηση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ  Αρ. πρωτ.: 4417/18-11-2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  για την τήρηση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ  [δεν επηρεάζεται η μισθοδοσία]