Καλώς ήρθατε στο νέο μου ιστολόγιο! Είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συναδέλφων άμεσα για εκπαιδευτικά θέματα και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. [τηλ.6973256860 – mail:georgsot@gmail.com]

Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ: Τοποθετήσεις αναπληρωτών στη Διεύθυνση ΠΕ Β' Αθήνας - Α' Φάση.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών στη Διεύθυνση ΠΕ Β' Αθήνας - Α' Φάση

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας κοινοποίησε τον πίνακα των τοποθετήσεων των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Β' Αθήνας στην Α' Φάση. Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, δηλαδή από την 1/9/2021 έως και τις 3/9/2021 στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για να δείτε τον πίνακα των τοποθετήσεων πατήστε εδώ.

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

ΥΠΑΙΘ: Προσλήψεις 24.806 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022

Προσλήψεις 24.806 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2021-2022 [26-08-2021]


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 6.699 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 8.124 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 1.716 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ),

β) 3.575 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση, και

γ) 202 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ):

α) 1.168 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)

β) 1.857 στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη)

γ) 606 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

δ) 829 στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ

Επίσης, διατέθηκε για πρόσληψη στο Γεν. Εκκλ/κο Λύκειο-Γυμνάσιο Νεαπόλεως 1 αναπληρωτής για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 29 αναπληρωτές κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης.

 

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Προσλήψεις σε Μουσικά Σχολεία σε μορφή excel

Προσλήψεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΔΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις Γενικής Εκπαίδευσης ΔΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις Σιβιτανίδειος ΔΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις Γενικής Εκπαίδευσης ΠΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΠΕ σε μορφή excel

Προσλήψεις ΕΕΠ ΕΒΠ σε excel

Δελτίο τύπου 

 

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021

ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ06-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ86-ΠΕ79.01 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70-ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε.,ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ06-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ86-ΠΕ79.01 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70-ΠΕ60 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε.,ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με την αριθμ. 16/25-8-2021 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας οι πίνακες των προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ06-ΠΕ08-ΠΕ11-ΠΕ86-ΠΕ79.01 αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Γενικής Αγωγής, κλάδων ΠΕ70-ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε., εκπαιδευτικών στη διάθεση με εκπρόθεσμες αιτήσεις, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

·        Πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων ΠΕ70

·        Πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων ΠΕ60

·        Πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων ΠΕ06

·        Πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων ΠΕ08

·        Πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων ΠΕ11

·        Πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων ΠΕ86

·        Πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων ΠΕ79.01

·        Πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής

·        Πίνακας τοποθετήσεων αποσπασμένων ΠΕ60 Ειδικής Αγωγής

·        Πίνακας τοποθετήσεων εκπ/κών στη διάθεση με εκπρόθεσμη αίτηση

 

Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021

ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Β' ΑΘΗΝΑΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ Β' ΑΘΗΝΑΣ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 - ΠΕ08 - ΠΕ11 - ΠΕ79.01 - ΠΕ91 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕ70 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με την αριθμ. 15/23-8-2021 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, οι πίνακες των προσωρινών τοποθετήσεων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών καθώς και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση της Διεύθυνσης Π.Ε. Β' Αθήνας, κλάδων ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 - ΠΕ08 - ΠΕ11 - ΠΕ79.01 - ΠΕ91 Γενικής Αγωγής και ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής .

·     Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ70 Γενικής Αγωγής

·     Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ60 Γενικής Αγωγής

·     Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ06 Γενικής Αγωγής

·     Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ08 Γενικής Αγωγής

·     Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ11 Γενικής Αγωγής

·     Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ79.01 Γενικής Αγωγής

·     Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ91 Γενικής Αγωγής

·      Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής