Καλώς ήρθατε στο νέο μου ιστολόγιο! Είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συναδέλφων άμεσα για εκπαιδευτικά θέματα και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. [τηλ.6973256860 – mail:georgsot@gmail.com]

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση υποψήφιων ΕΑΕ για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 3μηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας.

Πρόσκληση υποψήφιων ΕΑΕ για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 3μηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας1 κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, και εφόσον δεν υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ 4011 Β΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διά ζώσης διδασκαλία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ' ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021, από την Πέμπτη 24/9 έως και τη Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα 12:00.

Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ   Αρ. Πρωτ.: 123181/Ε1/22-09-2020 

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΝΣΗ ΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΒΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΒΤ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Δ/νση ΠΕ  Β΄ Αθήνας γνωστοποιεί στους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων της και τους Υπεύθυνους διαχείρισης COVID-19 τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕΒΤ Αθηνών.

 

·         Στοιχεία Επικοινωνίας

Δ/ΝΣΗ ΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ  Β΄ ΑΘΗΝΑΣ [21-09-2020]

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ70

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΠΕ60

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ08

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ11

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ79

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕ91

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ23 ΕΑΕ, ΠΕ28 ΕΑΕ, ΠΕ25 ΕΑΕ, ΠΕ25 ΓΕΝΙΚΗΣ

ΥΠ.ΕΣ.: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

  

Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.    ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020