Καλώς ήρθατε στο νέο μου ιστολόγιο! Είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συναδέλφων άμεσα για εκπαιδευτικά θέματα και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. [τηλ.6973256860 – mail:georgsot@gmail.com]

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021

ΥΠΑΙΘ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ   ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ   Β΄  ΑΘΗΝΑΣ 

Συγχαρητήρια  σε όλες τις συναδέλφισσες κι όλους τους συναδέλφους! Καλές τοποθετήσεις! 

Ονόματα

ΥΠΑΙΘ: Ξεκίνησε η ανακοίνωση των 11.700 μόνιμων διορισμών: 9.535 εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, και 451 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία, από τους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Ξεκίνησε η ανακοίνωση των 11.700 μόνιμων διορισμών: 9.535 εκπαιδευτικοί σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, και 451 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία, από τους τελικούς αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 90497/Ε1/23-7-2021 (ΦΕΚ 39/τ. ΑΣΕΠ/23.7.2021, ΑΔΑ: ΨΡΒΓ46ΜΤΛΗ-Ι6Ν) υ.α./πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης και σε Μουσικά Σχολεία, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ, διορίζονται:

 • 5.807 εκπαιδευτικοί στην Α/θμια Εκπ/ση,
 • 3.728 εκπαιδευτικοί στη Β/θμια Εκπ/ση, και
 • 451 εκπαιδευτικοί, κλάδου ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν οι μόνιμοι διορισμοί 1.521  υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ34, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.05, ΠΕ87.06, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ87.10, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02, από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της  Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

 Οι υπόλοιποι θα διοριστούν μετά την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων των προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Διορισμοί Γενικής Παιδείας

Διορισμοί Μουσικών

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021

ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ: ΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ06-ΠΕ11-79.01 ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ06-ΠΕ11-79.01 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 Το  ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας  με την  αριθΜ.  13 / 26-7-2021  Πράξη του, έκρινε (ονομαστικά) τους  λειτουργικά  υπεράριθμους  εκπαιδευτικούς  κλάδων  ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 - ΠΕ11 - ΠΕ79.01 Γενικής Αγωγής σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας.

Καλούνται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, ώστε να τοποθετηθούν προσωρινά για το διδακτικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες α) (ονομαστικά) λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων  ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 -ΠΕ11 - 79.01 σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής και β) λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 -ΠΕ11 - 79.01 σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής.

Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο Δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων να το αποθηκεύσουν με όνομα τον Αριθμό Μητρώου τους και να τo αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mixanografisidipevath@gmail.com από τη Δευτέρα 26-7-2021 μέχρι και την Παρασκευή 30-7-2021.

 Πίνακες - Έντυπα:

 1. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων κλάδου ΠΕ70 (Πίνακας 1)
 2. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 (Πίνακας 2)
 3. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων κλάδου ΠΕ60 (Πίνακας 3)
 4. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60 (Πίνακας 4)
 5. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων κλάδου ΠΕ11 (Πίνακας 5)
 6. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ11 (Πίνακας 6)
 7. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων κλάδου ΠΕ06 (Πίνακας 7)
 8. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ06 (Πίνακας 8)
 9. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων κλάδου ΠΕ79.01 (Πίνακας 9)
 10. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ79.01 (Πίνακας 10)

Έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για τους υπεράριθμους

 

ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης.

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό οι εγγεγραμμένοι στους:

(α) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, και

(β) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33 και ΠΕ78.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr).

Tο ΦΕΚ

Tο Δελτίο τύπου

H εγκύκλιος διορισμών

H Υπουργική Απόφαση των διορισμών

Οδηγίες Ο.Π.Σ.Υ.Δ. – Εγχειρίδιο αίτησης εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό