Καλώς ήρθατε στο νέο μου ιστολόγιο! Είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συναδέλφων άμεσα για εκπαιδευτικά θέματα και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. [τηλ.6973256860 – mail:georgsot@gmail.com]

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021

ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ: ΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ06-ΠΕ11-79.01 ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70-ΠΕ60-ΠΕ06-ΠΕ11-79.01 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 Το  ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας  με την  αριθΜ.  13 / 26-7-2021  Πράξη του, έκρινε (ονομαστικά) τους  λειτουργικά  υπεράριθμους  εκπαιδευτικούς  κλάδων  ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 - ΠΕ11 - ΠΕ79.01 Γενικής Αγωγής σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας.

Καλούνται οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, ώστε να τοποθετηθούν προσωρινά για το διδακτικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες α) (ονομαστικά) λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων  ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 -ΠΕ11 - 79.01 σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής και β) λειτουργικών κενών κλάδων ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 -ΠΕ11 - 79.01 σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής.

Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν το συνημμένο Έντυπο Δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων να το αποθηκεύσουν με όνομα τον Αριθμό Μητρώου τους και να τo αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mixanografisidipevath@gmail.com από τη Δευτέρα 26-7-2021 μέχρι και την Παρασκευή 30-7-2021.

 Πίνακες - Έντυπα:

  1. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων κλάδου ΠΕ70 (Πίνακας 1)
  2. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ70 (Πίνακας 2)
  3. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων κλάδου ΠΕ60 (Πίνακας 3)
  4. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60 (Πίνακας 4)
  5. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων κλάδου ΠΕ11 (Πίνακας 5)
  6. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ11 (Πίνακας 6)
  7. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων κλάδου ΠΕ06 (Πίνακας 7)
  8. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ06 (Πίνακας 8)
  9. Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων κλάδου ΠΕ79.01 (Πίνακας 9)
  10. Πίνακας με λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ79.01 (Πίνακας 10)

Έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων για τους υπεράριθμους

 

ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης.

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιουλίου, έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, καλούνται να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών/μουσικών σχολείων για μόνιμο διορισμό οι εγγεγραμμένοι στους:

(α) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ79.01, και

(β) τελικούς πίνακες κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33 και ΠΕ78.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις περιοχών προτίμησης/μουσικών σχολείων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr).

Tο ΦΕΚ

Tο Δελτίο τύπου

H εγκύκλιος διορισμών

H Υπουργική Απόφαση των διορισμών

Οδηγίες Ο.Π.Σ.Υ.Δ. – Εγχειρίδιο αίτησης εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό

 

ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για παράταση θητείας εκπ/κών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπ/σης που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.).

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για παράταση θητείας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.)

  

Πρόσκληση Υ.ΠΑΙ.Θ.  Αρ. πρωτ. 90544/Δ6/23-07-2021