Καλώς ήρθατε στο νέο μου ιστολόγιο! Είναι μια προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συναδέλφων άμεσα για εκπαιδευτικά θέματα και για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. [τηλ.6973256860 – mail:georgsot@gmail.com]

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020

Δ/νση ΠΕ Β΄ Αθήνας: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70ΕΑΕ -ΠΕ60ΕΑΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ70ΕΑΕ -ΠΕ60ΕΑΕ

O Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας ανακοινώνει την αριθ.261Α/8464Α/28-8-2020 Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ70ΕΑΕ και ΠΕ60ΕΑΕ. Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν  στα σχολεία τοποθέτησης την Τρίτη 1/9/2020 και να αναλάβουν υπηρεσία.  Υπενθυμίζουμε ότι ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησης. Για τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο αποστολής τους στη Διεύθυνση παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και έχουν αποσταλεί και στα σχολεία τοποθέτησης.   Υπενθυμίζουμε ότι οι τοποθετήσεις είναι προσωρινές    προκειμένου οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3344/Τ.Β’/10-8-2020 και τις Υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης, στις σχολικές μονάδες την 1η/09/2020 και 2η / 09/2020. Όταν ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές των μονίμων/αποσπασμένων εκπαιδευτικών και αφού το ΠΥΣΠΕ ολοκληρώσει τις συνεδριάσεις των εν λόγω μεταβολών, η Διεύθυνση θα αναρτήσει ανά κλάδο τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά και θα ζητήσει από τους αναπληρωτές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση δήλωσης προτίμησης, προκειμένου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να τους επανατοποθετήσει.

·          Πίνακας τοποθετήσεων ΕΑΕ ΠΕ60

·          Πίνακας τοποθετήσεων ΕΑΕ ΠΕ70

 

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2020

Δ/νση ΠΕ Β΄ Αθήνας: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 - ΠΕ11 - ΠΕ79.01 - ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 - ΠΕ11 - ΠΕ79.01 - ΠΕ86 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με την αριθμ. 18/30-8-2020 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, οι πίνακες των προσωρινών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 - ΠΕ60 - ΠΕ06 - ΠΕ11 - ΠΕ79.01 - ΠΕ86 Γενικής Αγωγής που βρίσκονται στη διάθεση της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας   (από μεταθέσεις - μετατάξεις – επιστροφή από σχολικές μονάδες εξωτερικού).

§  Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ70 στη Διάθεση

§  Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ60 στη Διάθεση

§  Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ06 στη Διάθεση

§  Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ11 στη Διάθεση

§  Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ79.01 στη Διάθεση

§  Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ86 στη Διάθεση

 

Δ/νση ΠΕ Β΄ Αθήνας: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ71 - ΠΕ70ΕΑΕ – ΠΕ61-ΠΕ60ΕΑΕ ( ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ71 - ΠΕ70ΕΑΕ – ΠΕ61-ΠΕ60ΕΑΕ ( ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ.

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με την αριθμ. 18/30-8-2020 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, οι πίνακες των προσωρινών τοποθετήσεων των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ71 - ΠΕ70ΕΑΕ – ΠΕ61-ΠΕ60ΕΑΕ ( ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)  της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας.

·         Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ71-ΠΕ70ΕΑΕ

·         Πίνακας τοποθετήσεων ΠΕ61-ΠΕ60ΕΑΕ

 

Παληγιάννης Βασίλειος: Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνεδριάζει το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. την Τετάρτη 2/9/2020

Παληγιάννης Βασίλειος  

Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.                 
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287                                        
e-mail:paligiannis@hotmail.gr

 

Αποσπάσεις Εκπ/κών Π.Ε.: Συνεδριάζει το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. την Τετάρτη 2/9/2020

 

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020

ΔΟΕ: Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις άδειες ανατροφής

Να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις άδειες ανατροφής

 

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.   Αρ Πρωτ.: 841 / 28-08-2020

 

Δ/νση ΠΕ Β΄ Αθήνας: ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕ01 ΕΒΠ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕ01 ΕΒΠ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η Δ/νση ΠΕ Β΄ Αθήνας καλεί τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς  ΔΕ01 ΕΒΠ που έχουν προσληφθεί στα πλαίσια της Πράξης ‘’ΠΕΠ-Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη’’ να συμπληρώσουν τη δήλωση προτίμησης σχολείων  που επισυνάπτεται και να τη στείλουν στο dilosischools@gmail.com   το αργότερο μέχρι το  Σάββατο 29/8/2020 και ώρα 12.00. Επισημαίνουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε , κατά σειρά προτίμησης ,όλες τις σχολικές μονάδες που διατίθενται προς κάλυψη,  σύμφωνα με την αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 ΥΑ, αρθρ. 5 ,παρ.9γ. (ΑΔΑ :9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ).

·         Πίνακας κενών ΕΒΠ Γενικής 

Δ/νση ΠΕ Β΄ Αθήνας: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΠΕ25

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΠΕ25

O Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας ανακοινώνει την αριθ.260/8462/28-8-2020 Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ ΠΕ25. Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ να παρουσιαστούν  στα σχολεία τοποθέτησης την Τρίτη 1/9/2020 και να αναλάβουν υπηρεσία.  Υπενθυμίζουμε ότι ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο τοποθέτησης. Για τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο αποστολής τους στη Διεύθυνση παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας και θα αποσταλούν και στα σχολεία τοποθέτησης.   

·         Ανακοινοποιημένος  πίνακας  τοποθετήσεων   ΠΕ25